Navigácia

Partners

Streda 12. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 19. 12. 2018

  Vyhodnotenie vianočnej výzdoby v našej škole sa uskutoční v stredu 19.12.2018. Pre žiakov bude pripravený žiacky vianočný punč (0,20 €), burza vianočných pohľadníc a ozdôb (spojená s charitatívnym účelom), vrchnáčiky pre Vierku Hriňákovú (predaj je výrobkov) a bohatý kultúrny program.

 • 18. 12. 2018

  Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy vyhlasujú Súťaž o majstra školy vo florbale, ktorá sa uskutoční v utorok 18.12.2018 o 9.00 hod. v telocvični.

 • Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2018 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi najneskôr do 5.10.2018.
  Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
  Garbiarska 1
  06001 Kežmarok
 • +421 52 452 33 53
  +421 52 452 30 38

Fotogaléria