• Rada školy

   •  

    • Ing. Martin Šimonov - predseda (za pedagog. pracovníkov)
    • Ing. Tatiana Bizubová - podpredseda (za pedagog. pracovníkov)
    • Ľudmila Podolská - člen (za nepedagog. pracovníkov)
    • Miroslava Godlová - člen - (za rodičov)
    • Marta Zemjanková - člen - (za rodičov)
    • Pavel Hudaček - člen - (za VÚC)
    • MUDr. Pavol Slovík - člen - (za VÚC)
    • Mgr. Martin Lojek - člen - (za VÚC)
    • Mgr. Róbert Neupauer, PhD. - člen - (za VÚC)
    • Lenka Gabrišová - člen - (za žiakov)